Total Dissolved Solids (TDS) in een aquarium

Leestijd 3 minuten / Laatst gewijzigd 20 december 2023 / Auteur Ruud de Keijzer

Total Dissolved Solids zijn de verschillende opgeloste stoffen, waaronder mineralen, zouten, metalen en andere chemische verbindingen.

Een Kritische Blik op Waterkwaliteit

Water vormt de levensader van aquaria, en de kwaliteit van dit water speelt een doorslaggevende rol bij het welzijn van vissen, planten en andere aquariumbewoners. Een van de belangrijkste parameters die de waterkwaliteit aangeven, is Total Dissolved Solids (TDS). Laten we eens dieper ingaan op hoe TDS van invloed is op aquaria, vooral op beplante aquaria.

Definitie van Total Dissolved Solids (TDS) in Aquaria

Total Dissolved Solids in aquaria omvatten verschillende opgeloste stoffen, waaronder mineralen, zouten, metalen en andere chemische verbindingen. Deze stoffen zijn van essentieel belang voor de groei van aquariumplanten en kunnen ook invloed hebben op de gezondheid van vissen en andere organismen in het aquarium. TDS wordt gemeten in eenheden zoals parts per million (ppm) of milligram per liter (mg/L).

Total Dissolved Solids (TDS) en geleidbaarheid (conductiviteit)

Total Dissolved Solids (TDS) en geleidbaarheid (conductiviteit) zijn beide meetparameters die betrekking hebben op de kwaliteit van water, maar ze meten verschillende aspecten van waterchemie.

Total Dissolved Solids (TDS)

  • Definitie: TDS verwijst naar de totale concentratie van opgeloste stoffen in water, inclusief mineralen, zouten, metalen, ionen en organische stoffen.
  • Meeteenheid: TDS wordt gemeten in eenheden zoals parts per million (ppm) of milligram per liter (mg/L).
  • Meetmethode: TDS wordt vaak bepaald door het meten van de geleidbaarheid van water en deze waarde om te zetten naar TDS met behulp van een conversiefactor. Er zijn ook specifieke TDS-meters beschikbaar.

Geleidbaarheid

  • Definitie: Geleidbaarheid is een maat voor het vermogen van water om elektrische stroom te geleiden en geeft aan hoeveel ionen aanwezig zijn in het water.
  • Meeteenheid: Geleidbaarheid wordt gemeten in microsiemens per centimeter (μS/cm) of millisiemens per centimeter (mS/cm).
  • Meetmethode: Geleidbaarheid wordt direct gemeten door het meten van de elektrische geleidbaarheid van water. Hoe hoger de geleidbaarheid, des te meer opgeloste ionen er aanwezig zijn.

Verschillen tussen TDS en Geleidbaarheid

  • Inhoud: TDS meet de totale concentratie van opgeloste stoffen, terwijl geleidbaarheid de mate van ionen in water aangeeft.
  • Eenheden: TDS wordt gemeten in massa-eenheden (ppm of mg/L), terwijl geleidbaarheid wordt gemeten in elektrische geleidbaarheidseenheden (μS/cm of mS/cm).
  • Toepassing: TDS wordt vaak gebruikt om de algemene waterkwaliteit te beoordelen, terwijl geleidbaarheid meer gericht is op het meten van het ionengehalte en wordt vaak gebruikt als een indicator voor de hoeveelheid opgeloste zouten in water.

In de praktijk worden TDS en geleidbaarheid vaak samen gebruikt, omdat er een correlatie bestaat tussen beide. Het meten van geleidbaarheid is echter directer, terwijl TDS een meer indirecte meting is, afgeleid van geleidbaarheidsmetingen met behulp van conversiefactoren.

Belang van TDS voor Beplante Aquaria

Voor beplante aquaria is een optimale TDS-waarde van groot belang. Mineralen en voedingsstoffen in opgeloste vorm dragen bij aan de gezonde groei van aquariumplanten. Een evenwichtige TDS-waarde is cruciaal om ervoor te zorgen dat planten voldoende voedingsstoffen krijgen zonder dat er schadelijke ophopingen optreden.

Invloed van TDS op Vissen en Andere Bewoners

Naast planten beïnvloedt TDS ook vissen en andere aquariumbewoners. Sommige vissen geven de voorkeur aan specifieke TDS-niveaus die vergelijkbaar zijn met hun natuurlijke habitat, terwijl anderen zich beter aanpassen aan verschillende omstandigheden. Het handhaven van geschikte TDS-waarden helpt bij het voorkomen van stress bij vissen en bevordert een gezonde leefomgeving.

Metingsmethoden en Regulering van TDS

Aquarianen kunnen TDS meten met behulp van speciale handmeters of door watermonsters naar een laboratorium te sturen. Regelmatige monitoring is essentieel, vooral bij gebruik van meststoffen en waterbehandelingsmiddelen. Geavanceerde aquariumsystemen maken soms gebruik van automatische controlesystemen om TDS continu te bewaken en aan te passen.

Conclusie voor Beplante Aquaria

Total Dissolved Solids (TDS) is een kritische parameter voor beplante aquaria. Het handhaven van de juiste TDS-waarden is een sleutelfactor voor het bevorderen van gezonde plantengroei en het creëren van een gebalanceerde leefomgeving voor aquariumbewoners. Door bewust met TDS om te gaan, kunnen aquarianen genieten van prachtig beplante aquaria met florerende planten en gelukkige vissen.

Blijf scapen,
Ruud


@ Nature Scapes | Over | Contact | Privacy by design