Stikstof

Stikstof (N) is een essentieel element voor het leven op aarde. Stikstof is een element in aminozuren en nucleïnezuren. Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten. Nucleïnezuren zijn de bouwstenen van DNA en RNA.

Stikstofkringloop

Hoewel het een van de meest voorkomende elementen is (voornamelijk in de vorm van stikstofgas (N2) in de atmosfeer van de aarde), kunnen planten alleen gereduceerde vormen van dit element gebruiken. Planten krijgen deze vormen van “gecombineerde” stikstof door het vrijkomen van deze verbindingen tijdens de afbraak van organisch materiaal, de omzetting van atmosferische stikstof in de verbindingen door natuurlijke processen, zoals bliksem, en biologische stikstofbinding.

Veel heterotrofe bacteriën leven in de bodem en leggen aanzienlijke hoeveelheden stikstof vast zonder directe interactie met andere organismen. Voorbeelden van dit type stikstofbindende bacteriën zijn soorten Azotobacter, Bacillus, Clostridium en Klebsiella. Zoals eerder opgemerkt, moeten deze organismen hun eigen energiebron vinden, meestal door organische moleculen te oxideren die vrijkomen door andere organismen of door ontbinding.

Soorten van Azospirillum kunnen nauwe banden aangaan met verschillende leden van de Poaceae (grassen), waaronder agronomisch belangrijke graangewassen, zoals rijst, tarwe, maïs, haver en gerst. Deze bacteriën leggen aanzienlijke hoeveelheden stikstof vast in de rhizosfeer van de waardplanten.