Fotosynthese en ademhaling

Leestijd < 1 / Laatst gewijzigd 31 maart 2024 / Auteur Ruud de Keijzer

Fotosynthese

Fotosynthese is het proces waarbij planten lichtenergie omzetten in chemische energie, opgeslagen in de vorm van glucose. De reactie kanals volgt worden weergegeven:

6 CO2 + 6 H2O + lichtenergie → C6H12O6 + 6 O2

Planten nemen kooldioxide (CO2) op uit de lucht en water (H2O) uit de bodem. Onder invloed van lichtenergie, met name afkomstig van de zon, wordt glucose (C6H12O6) geproduceerd, samen met zuurstof (O2) als bijproduct.

Belangrijke mineralen voor fotosynthese zijn onder andere magnesium (Mg) en ijzer (Fe). Magnesium speelt een cruciale rol bij de vorming van chlorofyl, het groene pigment dat verantwoordelijk is voor het absorberen van licht tijdens fotosynthese.

Ademhaling

Respiratie is het proces waarbij planten organische verbindingen, zoals glucose, afbreken om energie vrij te maken. De reactie kan worden weergegeven als:

C6H12O6 + 6 O2 ​→ 6 CO2 + 6 H2O + chemische energie

Dit proces vertoont overeenkomsten met de respiratie bij mensen en dieren, waarbij zuurstof wordt verbruikt en koolstofdioxide wordt uitgestoten. Planten nemen zuurstof op en geven koolstofdioxide af tijdens de respiratie.

Planten hebben continu zuurstof nodig voor respiratie. De oorsprong van deze zuurstof is een relevant vraagstuk. Het is onduidelijk in welke mate de zuurstof, gegenereerd als bijproduct van fotosynthese, wordt gebruikt voor respiratie. Planten nemen ook zuurstof op uit de omgeving, en ze staan erom bekend dat ze zuurstof uitscheiden, wat gunstig is voor microben in de bodem.

Blijf scapen,
Ruud

PS. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur me gerust een bericht:


Over Nature Scapes  | Privacy by design