Filters voor het aquarium

  • De primaire functie van een filter is om water in beweging te krijgen.
  • Een filter is niet per definitie DE plaats waar ‘gunstige bacteriën’ hun werk doen. Deze ‘gunstige bacteriën’ zijn te vinden op locaties met toevoer van opgeloste zuurstof. Zoals planten en het wateroppervlakte. En misschien in de filter als het filter zuurstof rijk water aanzuigt.
  • In beplante aquaria of aquascapes, werkt het prima om een filter te gebruiken zonder filter media. Je hebt voldoende ‘gunstige bacteria’ die door planten worden gevoed. Het filter dient om het water in beweging te krijgen. Door het media te verwijderen, loopt het filter minder snel dicht. Wel wil je voorkomen dat kleine garnalen of vissen niet in het filter kunnen komen. Filtermedia kan daarbij helpen.
  • Filters met heel veel filtermedia volume zijn dus niet per definitie beter. En ook niet nodig.
  • De ‘gunstige bacteriën’ worden vaak geassocieerd om het giftige ammoniak om te zetten naar nitraat. De hoeveelheid ammoniak (of ammonium) dat vrijkomt in een gemiddeld aquarium valt best mee. En de hoeveelheid benodigde oppervlakte aan ‘gunstige bacteriën’ die zich ophouden in biofilm, om het ammoniak om te zetten, is ook veel minder dan vaak wordt aangenomen. Zie ammoniak.
  • Mechanische, biologische en chemische filtratie is hoofdzakelijk een marketing verhaal. ‘Gunstige bacteriën’ zien het verschil niet en zullen zich vestigen waar opgeloste zuurstof is.
  • Chemische filtratie is doorgaans ‘actieve carbon’. Dat kan handig zijn om, maar zou in principe nooit nodig moeten zijn.